Kölcse Nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése

Üdvözöljük a "Kölcse Nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése" című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. és Kölcse Nagyközség Önkormányzata

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00029

A projekt címe: „Kölcse Nagyközség szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése”

A szerződött támogatási összeg: 269.492.274 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 94,553053%

Projekt fizikai befejezése: 2018. 11. 07.

A projekt részletes bemutatása

KEHOP-2.2.2-15-2015-00029

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kölcse település közigazgatási területe.
A Kölcse központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 5. sz. táblázatában szerepel, a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése (TF) feladattal érintett.
A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt legfőbb célja Kölcse település szennyvízhálózatának fejlesztése és bővítése.
Kölcse községben 1998. évben készült el a szennyvíztisztító telep, majd 2005. évben megépült Kölcse, Sonkád, Fülesd községek szennyvízcsatorna hálózata.

A csatornahálózat a településeken teljes lefedettséget biztosít, amíg a tisztító telepnek csak az első üteme épült meg. Az üzemeltetés alatt a települések csatornába történt bekötése átlagosan 62%, a szennyvíztisztító telep máris jelentősen túlterhelődött. A szennyvíztisztító telep Kölcse település külterületén, a Petőfi utcán található. BIO-CLEAR típusú egylépcsős biológiai tisztítás jellemzi a telepet. A túlterheltség jelentős veszélyt jelent a környezetre. A tisztító telep jelen műszaki adottságai alapján nem tud megfelelni a vele szemben a befogadó szempontjából támasztott igényeknek.

A pályázat az előkészítő munka után most kivitelezési szakaszba érkezett.


ESEMÉNYEK

Projektzáró rendezvény, 2018. augusztus 24.
Az esemény meghívója >>

GALÉRIA

A kivitelezésről és az eseményekről készült fotók.